1.लोक शिकायत पोर्टल

2.प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग